Ekologiczna sztukateria – Sztukateria przyjazna dla środowiska

Gips jest materiałem o relatywnie niskim ryzyku emisji szkodliwych substancji podczas pożaru w porównaniu do wielu innych materiałów budowlanych. Jest to minerał składający się głównie z siarczanu wapnia dihydratu (CaSO4·2H2O). Ma strukturę krystaliczną i występuje w postaci białych lub bezbarwnych kryształów.